Persondata
Facebook
11. augusti 2016

Cannabis som medicin

Medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis är i grunden inte ett nytt fenomen. Cannabis har använts för medicinska ändamål enda sedan urminnes tider. I tidiga medicinska tidskrifter på både kinesiska och hindi talas det om medicinsk cannabis – och går vi tusentals år tillbaks i tiden. Cannabis beskrevs bland annat som antiinflammatorisk, lugnande, smärtstillande och kramplösande. I Europa tog det lite längre tid innan vi fick upp ögonen för medicinsk cannabis. Under Napoleons tid började man även här använda cannabis som ett smärtstillande medel, lugnande medel och för att lindra kramper. Idag används medicinsk cannabis fortfarande för alla dessa ändamål.

Om man ska tro tror på de många berättelser som finns i överallt på nätet så finns det nästan inga gränser för vad cannabis är bra för. Det finns historier om människor som har själv-medicinerat med cannabis-olja för allt från sömnlöshet till epilepsi, ryggproblem, tandvärk, kronisk smärta, Alzheimers sjukdom, artrit, demens, ångest, multipel skleros, psoriasis, Crohns sjukdom, mensvärk, Parkinsons, Tourettes, schizofreni och otaliga former av cancer – Läs mer om cannabis och cancer här.

Det ska bli riktigt spännande att följa utvecklingen under de kommande åren. Runt hela världen finns det faktiskt redan en hel del forskning om medicinsk cannabis som stöder stora delar av fördelarna vi nämnt ovan.

 

Medicin med cannabis vs. cannabis som medicin

När man talar om medicinsk cannabis är det viktigt att skilja mellan de två begreppen, nämligen medicinering med cannabis och cannabis som medicin. I följande stycke kommer vi att granska skillnaden mellan de två begreppen och få lite insikt om vad som händer på den politiska scenen i samband med medicinsk cannabis.

 

Medicin med cannabis

Det finns ingen tvekan om att cannabisplantan innehåller en mängd aktiva kemiska ämnen som vid intag påverkar vissa receptorer i kroppen som är direkt kopplade till det endocannabinoida systemet hos människor – och djur också för den delen – och kan därmed användas för att stärka immunförsvaret och skapa eller återskapa balans i kroppen. Dessa obalanser kan vara allt från större eller mindre krämpor till kroniska och allvarliga sjukdomar. Medicinsk cannabis kan användas för så många olika medicinska ändamål att det kan verka nästan för bra för att vara sant. Resultaten ska man inte heller glömma bort. Läkemedelsindustrin har länge känt till det, men kanske eftersom det inte är möjligt att patentera en växt så är det inte förrän relativt nyligen som medicinsk cannabis dykt upp på framfronten. Inom EU finns det för närvarande ett begränsat utbud av medicinsk cannabis i form av receptbelagda preparat som tillverkas i laboratorier. Medicinen skrivs främst ut för cancerpatienter som smärtstillande och för att förhindra kräkningar, medan andra preparat är avsedda för MS-patienter som upplever betydligt färre och mildare krampanfall efter intaget av cannabis. Denna typ av medicinsk cannabis (eller medicinering med cannabis) innehåller antingen naturliga aktiva ingredienser från cannabisplantan, eller – alltför ofta – artificiella cannabisliknande ämnen. Varför skulle det vara nödvändigt att producera något som liknar ämnen som redan finns i naturen? För många finns det en konspirationsteori om just detta. Det är ingen hemlighet att vi här på CBD-Shop.se föredrar den naturliga produkten nu när den finns tillgänglig. Inte minst för att förhindra onödigt innehåll och tillsatser som potentiellt kan orsaka allvarliga biverkningar. I följande sektioner kan du läsa om användningen av naturlig cannabis för medicinska ändamål.

 

Cannabis som medicin

Ovan granskade vi i kort användning av läkemedel med cannabis. Nu ska vi titta på den äkta varan, det vill säga användningen av naturlig cannabis som medicin. Cannabisplantan har i århundraden använts som medicin runt om i världen. I gamla tidskrifter från Kina och Indien finns det beskrivningar om hur cannabis även då användes medicinskt som ett lugnande medel, som smärtstillande medel och för att bekämpa inflammationer i kroppen på grund av plantans kraftfulla anti-inflammatoriska egenskaper.

Idag används cannabis i medicinskt syfte för att behandla och lindra allt från cancer till tandvärk, multipel skleros, ALS, Tourettes, psoriasis och andra hudsjukdomar, Parkinsons, borrelia, sömnlöshet, epilepsi, Alzheimers sjukdom, ryggproblem , artrit, demens, ångest, ADHD, ätstörningar, depression, schizofreni, Crohns sjukdom, alkoholism, menstruationssmärta och kronisk smärta i alla former. Listan är långt ifrån fullständig och i själva verket är det bara fantasin som sätter gränser för hur cannabinoiderna i cannabis påverkar vissa receptorer i kroppen som kommunicerar med endocannabinoida systemet, som är direkt kopplat till att reglera aptiten, upplevelse av smärta och de immuna och centrala nervsystemen.

 

Cannabis och cancer

Det är självklart omöjligt att hävda att cannabis kan bota cancer och vi kommer också att hålla oss ifrån det, men du kan läsa vidare och utvärdera vad du tycker om forskningsresultaten .

Cancer är en generisk term för vilken cell som helst som finns i kroppen som växer okontrollerat och således sätter sin ”värd” i fara genom dess spridning. Kroppen har så att säga förlorat kontrollen över celldelningen som skett. År 1970 kom de första officiella undersökningar i användning av cannabis för att behandla cancer och idag är forskning en stor del av detta på väldigt många ställen i världen. Flera laboratoriestudier dokumenterar en positiv effekt av medicinsk cannabis mot cancer. Cannabinoider har i vissa studier visat sig stoppa cancercellernas förmåga att dela sig och föröka sig och några studier har också visat att cannabinoider även kunde få vissa cancerceller att begå en form av självmord. Dessutom kan de förhindra metastaser från att uppstå, vilket i praktiken innebär att medicinsk cannabis kan minska risken för att cancern sprider sig till andra delar av kroppen än där den uppstod.

Viss forskning tyder också på att det kan finnas stora fördelar med att kombinera kemoterapi, strålbehandling och medicinsk cannabis. Cannabis är inte bara känt för att vara smärtlindrande , antiemetisk och aptitreglerande; det verkar också finnas andra positiva effekter av kombinationen. Om cellgifter och strålning dessvärre inte slutar attackera omgivande friska celler för att bekämpa cancercellerna kommer det sannolikt att uppstå en inflammation i kroppen. CBD-olja är också känd för sin starka antiinflammatoriska och antivirala effekter och kan därför hjälpa till att bekämpa inflammationen i kroppen som normalt inträffar med konventionell cancerbehandling.

Det finns en mängd av olika cancertyper och bara för att cannabis har en gynnsam effekt på en typ av cancer kan resultatet inte nödvändigtvis överföras direkt till en annan typ av cancer. Det är därför nödvändigt att forska i varje enskilt cancerområdet för att avgöra om cannabis kan och bör användas i behandlingen.